Werkwijze

Werkwijze KVMB:

U kunt contact met mij opnemen per email of telefoon, vervolgens kan ik dan een afspraak met u maken voor een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek. Er kan ook door een familielid, zorgverlener of uw begeleider contact met mij worden gezocht.

Het gesprek vindt bij u thuis plaats, daar heeft u al uw gegevens bij de hand en kunnen we samen een eerste inventarisatie maken. Het is belangrijk dat u het aanmeldingsformulier voor het gesprek volledig heeft ingevuld, zodat ik u direct kan adviseren over de gewenste vervolgstappen.

Als u het wenst wil ik samen met u het verzoek om mentorschap of beschermingsbewind indienen bij de rechtbank. Na aanstelling door de kantonrechter informeer ik – indien van toepassing – de betrokken partijen dat u bijvoorbeeld onder beschermingsbewind staat. Indien noodzakelijk vraag ik tijdelijk uitstel aan van incassomaatregelen.

Vervolgens open ik nieuwe bankrekeningen voor u:

– een beheerrekening, waarop uw inkomsten binnenkomen en waarvan uw vaste lasten betaald worden en

– een leefgeldrekening, waarop wekelijks of maandelijks uw budget voor uw huishouden e.d. wordt gestort.

Het mentorschap / de bewindvoering gaat in op de dag nadat de beschikking door KVMB is ontvangen, tenzij de beschikking een later tijdstip vermeldt. Bij aanvang verstrekt de rechthebbende, de familie of het behandelteam aan de mentor/bewindvoerder alle informatie die noodzakelijk is.