Tarieven

De kosten van het mentorschap en beschermingsbewind zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsector (LOVCK).

Het eerste oriënterende gesprek is een vrijblijvend (kosteloos) kennismakingsgesprek.

 
Tarieven voor 2022:
 Categorie Tarief Intake Ontruiming/ verhuizen Eind  Rapport & Verantwoording
Mentorschap 125,54 p.m.        709,06     442,86        –
Bewindvoering 125,54 p.m.        709,06

 

 

    442,86 266,20
Mentor & bewind of Curatele 225,97 p.m.        1275,34     442,86 266,20

Deze tarieven zijn inclusief  BTW.

Als er niet voldoende financiële middelen zijn om deze kosten te dragen, kan er een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand van de gemeente.