Mentorschap

Een volwassene die te maken krijgt met een beperking, heeft geen mentor nodig. Als het vermoeden bestaat dat iemand, dit zelf niet meer goed kan beoordelen, kan een mentor nodig zijn. In de meeste gevallen is een familielid de aangewezen persoon om deze taak op zich te nemen. Het kan ook zijn dat er geen familie meer is of de familie deze taak niet op zich kan of wil nemen. In dat geval kan de kantonrechter een mentor als wettelijk vertegenwoordiger benoemen. Er zal dan op het gebied van welzijn, verzorging, verpleging, huisvesting of medisch handelen een mentor nodig zijn. Het mentorschap is bedoeld voor volwassen mensen met bijvoorbeeld een psychische stoornis, verslavingsproblematiek, dementieel beeld of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

KVMB vindt het van belang dat de mentor zoveel mogelijk contact onderhoudt met de cliënt, zijn zorg- en/of hulpverleners en te allen tijde zal proberen in het belang van de cliënt te handelen.

Beslissingen

De mentor neemt beslissingen, zoveel mogelijk in overleg met de cliënt. KVMB zal bij het vervullen van het mentorschap de autonomie van cliënt zoveel mogelijk ondersteunen en bevorderen. De mentor heeft verder ook de taak om op andere gebieden van persoonlijke aard de belangen van de cliënt te behartigen en desgewenst raad te geven. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de keuze om wel of niet zelfstandig te blijven wonen of wanneer er een beslissing genomen moet worden over een medische behandeling.

Bevoegdheden

Iemand die een mentor heeft, blijft handelingsbekwaam en kan dus in eerste instantie zelf de eigen financiële zaken behartigen. De cliënt mag bijvoorbeeld zelf een testament maken op voorwaarde dat hij of zij kan overzien wat dit betekent. Soms kan de cliënt dat ook niet en kan een bewindvoerder worden aangesteld. De bewindvoerder en mentor kan dezelfde persoon zijn, maar dat is niet noodzakelijk.

Overlijden cliënt

Er kunnen bij overlijden van de cliënt, passend in het verlengde van de verantwoordelijkheid van de mentor, afspraken worden gemaakt ten aanzien van de wens bij het overlijden. KVMB wil voor de betrokkene de begrafenis of crematie regelen. Met name wanneer er geen naaste familieleden zijn en er geen executeur-testamentair is benoemd.

KVMB wilt u graag bij zowel mentorschap, bewindvoering als curatele van dienst zijn.