Klachten

Natuurlijk wil ik dat er geen klachten zijn over de werkzaamheden. Mocht er toch onvrede zijn, kunt u ten aller tijde contact met mij opnemen. U kunt mij bellen, mailen en/of gebruik maken van het klachtenformulier van KVMB. Ook verwijs ik u naar het  klachtenregeling.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een goede oplossing komen, dan heeft u de mogelijkheid de klacht vervolgens voor te leggen. Dit kunt u doen bij de de toezichthoudende kantonrechter. Voor bewindvoerders zaken kunt u ook terecht bij de website van Horus.