Bewindvoering

Het kan zijn dat mensen door hun lichamelijke of psychische toestand niet in staat zijn hun financiën zelf te behartigen. Soms is dit tijdelijk, maar vaak ook blijvend. In zo’n geval kan iemands goederen onder bewind worden gesteld. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen. Bewindvoering is een beschermende maatregel en is bedoeld voor de persoon die onder bewind staan, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder, komt op voor de belangen van de onderbewind gestelde persoon.

Bewindvoering aanvragen

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Om onderbewindstelling aan te gaan dient er een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Deze bepaalt namelijk wie voor bewindvoering in aanmerking komt. KVMB kan het verzoek aan de kantonrechter opstellen.

De cliënt of familie kan ook zelf het verzoek indienen. Daarbij moet duidelijk worden aangegeven dat cliënt inderdaad niet in staat mag worden geacht de eigen financiële belangen te behartigen. Denk hierbij aan een medische verklaring van een behandelend arts. In sommige gevallen kan een sociaal verslag (van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) reeds voldoende aanleiding voor de kantonrechter zijn om een onderbewindstelling uit te spreken. De cliënt ondertekent de aanvraag zelf. Indien dit niet mogelijk is, mag een naast familielid, voogd, curator of mentor de aanvraag ondertekenen.

Financiële administratie door KVMB

Als de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering heeft toegewezen, wordt er eerst een financieel overzicht gemaakt. Vervolgens maakt KVMB een budgetplan. Daarna informeert KVMB de instanties en bedrijven waar de cliënt een financiële relatie mee heeft over het feit dat het vermogen van de cliënt onderbewind is gesteld. Hen wordt gevraagd om het postadres te wijzigen naar dat van KVMB. Vanaf dat moment verzorgt KVMB de gehele financiële administratie van de cliënt.

Bankrekeningen

Naast de huidige bankrekening van de cliënt wordt er een nieuwe geopend, de beheerrekening. Hierop wordt het salaris, pensioen of uitkering van de cliënt gestort. KVMB zorgt ervoor dat de vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen worden betaald van het geld dat op deze beheerrekening binnenkomt. Hier hoeft de cliënt dus niet zelf voor te zorgen.

De huidige bankrekening wordt de leefgeldrekening genoemd. Iedere week of maand wordt er door KVMB een bedrag op deze rekening gestort waarvan bijvoorbeeld de boodschappen kunnen worden betaald. Ook kan de cliënt er met de pinpas geld van opnemen. Het bedrag dat wekelijks of maandelijks op deze rekening wordt gestort is afhankelijk van de inkomsten, uitgaven en gezinssituatie van de cliënt.

Verantwoording

Indien gewenst ontvangt de cliënt een overzicht van alle betalingen die door KVMB zijn gedaan. Ook is KVMB verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Een veilig gevoel voor alle partijen.

Overlijden cliënt

De taken en bevoegdheden van de bewindvoerder stoppen op het moment van overlijden van de cliënt.