Aanmelden

U kunt zelf of via uw hulpverlener of hulpverlenende instantie contact opnemen. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail. Bij voorkeur wordt er een afspraak gemaakt. Er volgt dan een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis waar dan – indien gewenst – het  aanmeldingsformulier wordt ingevuld. Maar dit kunt u ook al eerder invullen en opsturen aan KVMB.

Het aanvragen van mentorschap, onderbewindstelling of curatele

U kunt mentorschap, onderbewindstelling of curatele voor uzelf of een familielid aanvragen. Dit doet u door een verzoek in te dienen bij de rechtbank in de woonplaats van degene voor wie het verzoek is bedoeld. U kunt het verzoek zelf doen, u bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Eventueel kan KVMB het verzoek voor u indienen.

Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld tijdens een hoorzitting bij de rechtbank. U bent niet verplicht hierbij aanwezig te zijn.

U kunt de diverse aanvraagformulieren vinden bij Downloads. U kunt ze uitprinten, invullen en opsturen. Achter het aanvraagformulier vindt u een toelichting over de werkwijze. In deze toelichting staat ook genoemd wat u zoal aan bijlagen dient mee te sturen.

Bij alles is het echter belangrijk dat er een geldig legitimatiebewijs aanwezig is. Met name voor de bewindvoerder is dit document onmisbaar om zijn taken goed uit te voeren.

De aanvraag kan worden ingediend door

  • degene voor wie de voorziening is bedoeld, de cliënt zelf.
  • Maatschappelijk werker
  • familie tot de vierde graad,
  • behandelaar of zorgmanager van de instelling waar cliënt verblijft.